חינוך וחוסן כלכלי בקהילה

כל אחד צריך ללמוד להתנהל כלכלית אז למה שלא ניקח את זה כפרוייקט קהילתי?

קיים חוסר ידע לגבי מידת ההשפעה של  נתוני הסביבה החיצונית כמו: ריבית, שער הדולר ואינפלציה על ניהול כלכלת המשפחה. מרכיבים לא רציונאליים משפיעים גם הם על קבלת ההחלטות במשקי הבית, כמו: סביבה חברתית, מגמות בתקשורת, תפיסת עולם, ערכים, דחפים ורגשות. כפועל יוצא מכך, החלטות כלכליות רבות של משקי הבית אינן אופטימאליות, חלקן שגויות ולעיתים עלולות לגרום לנזק משמעותי. התוצאות של חוסר הניהול הכלכלי באות ליד ביטוי בתחומים שונים של חיי המשפחה, הזוגיות וחינוך הילדים. המשפחות מרכיבות קהילות בהן מתנהלים החיים היומיומיים וקהילות הן המעטפת החברתית והמוניציפאלית בהן חיות המשפחות. ישנו קשר הדוק בין שלמות התא המשפחתי לבריאות הקהילה ותקינות החיים בה.
ביטחון כלכלי הוא תנאי לחיי רווחה איכותיים ולהגשמת שאיפות. כדי להשיג זאת חייב כל פרט לדעת כיצד להשתמש בצורה מושכלת במשאבים הכספיים העומדים לרשותו. ניהול כלכלי הינו חלק בלתי נפרד מאורחות החיים בחברה בת זמננו וראוי להשקיע ברכישת ידע וכלים בנושא.
 
לכל קהילה תבנה תכנית ייחודית הבנויה לפי הרכב הקהילה, התקציב שמתוכנן לנושא והמטרות שיוצבו לאחר תחקיר ופגישת הערכה.

צרו קשר

למידע נוסף, הרשמה לקורסים והזמנת הרצאות מלאו את הפרטים